Text Size

ૐ જય જય જગત-નિવાસ કરી

MP3 Audio

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.


*

ૐ જય જય જગત-નિવાસ કરી !
મા ભક્તોની કલ્યાણ કરી ! ... ૐ જય જય.

જડ ને ચેતનમાં વિહરી રહી,
વસુધાની વેદે માત કહી,
રહી અણુ પરમાણુ મહીં વિહરી ... ૐ જય જય.

મા કરુણા માધુરી પ્રીત ભરી,
સુંદરતાની છે છબી ખરી;
છે સુધામયી ને નમ્ર નરી ... ૐ જય જય.

આનંદનિકેતન શાંતિભરી,
સુખને બેઠી છે કેદ કરી;
જે વરે તેમને જાય વરી ... ૐ જય જય.

જે શરણ લઇ લે છે એનું,
અનુસંધાન કરી લે તેનું;
કિસ્મત તેનું તો જાય ફરી ... ૐ જય જય.

ચરણોમાં ગુંજન રોજ કરી,
સંસાર સહેજે જાય તરી,
માતા, લો બંધન બધાં હરી ... ૐ જય જય.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

 

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

From the solemn gloom of the temple, children run out to sit in the dust, God watches them play and forgets the priest.
- Rabindranath Tagore

prabhu-handwriting