Text Size

હોડી હંકાર

હોડી હંકાર, તારી હોડી હંકાર
ઉંડા ઉંડા જલે તારી હોડી હંકાર!

મારે ઉછાળા વેગે તરંગો,
નાચે અમારાં આનંદે અંગો;
હલેસાને માર જરી રાખી સંભાળ ... ઉંડા ઉંડા જલે

ગાઈ લે ગીતડાં આનંદ આપતાં,
થાકને મટાડતાં ચિંતાને કાપતાં;
મીઠી કૈં કથા એમાં તારી સંભાર ... ઉંડા ઉંડા જલે

દૂર છે કિનારો છતાં ધીરજને રાખજે,
બીક ને નિરાશા બધી ખંખેરી નાખજે;
શ્રધ્ધાનો કરી લેતાં આજે ટંકાર ... ઉંડા ઉંડા જલે

હોડી હંકાર, તારી હોડી હંકાર
ઉંડા ઉંડા જલે તારી હોડી હંકાર!

 - શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

When you change the way you look at things, the things you look at change.
- Dr. Wayne Dyer

prabhu-handwriting