શ્રી યોગેશ્વરજીના પ્રસિદ્ધ ભજનસંગ્રહ 'આલાપ'માં રજૂ થયેલ ભજનો.

Title Hits
ૐ જય જય જગત-નિવાસ કરી Hits: 4872
અપાર અમૃત ભરિયું Hits: 10269
અમને એવા સંત મળે Hits: 5250
અમને દર્શન દો શંકર Hits: 5317
અમે નથી હઠવાના Hits: 4484
અમે પ્રેમ મહીં ચકચૂર Hits: 4284
અવસર અનુપમ આવો રે Hits: 4087
અવસર ફરી ફરી ના આવે Hits: 4154
અશરણશરણ તમે છો સાચે * Hits: 8191
અહંકારને ટાળ, સાધક Hits: 4486
અહંકારને ધો Hits: 7708
આ જગમાં તારું * Hits: 4022
આજ મારે આંગણે હો Hits: 8157
આવો અવસર ફેર ન આવે Hits: 8121
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે Hits: 4320
એને જોવાને તું ચાહ્ય * Hits: 7279
એવા સંતશરણે સદા આવીએ Hits: 4334
એવો આશીર્વાદ આપો Hits: 4561
ઓ પ્રેમી, આપણી પ્રીત પુરાણી Hits: 4226
ઓ રાજ, મારે પ્રીતડી બંધાઇ Hits: 4169
કક્કા કરને કેંક વિચાર Hits: 4298
કનૈયાલાલથી બાંધી ખરેખર પ્રીતડી Hits: 3939
કમલસમા છે જેના પાય Hits: 4014
કરતાં વિવેક કૈંક વિચાર Hits: 4570
કરવું સંતોનું સન્માન Hits: 8256

Today's Quote

Contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have.
- Unknown

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.