શ્રી યોગેશ્વરજીના પ્રસિદ્ધ ભજનસંગ્રહ 'આલાપ'માં રજૂ થયેલ ભજનો.

Title Hits
ૐ જય જય જગત-નિવાસ કરી Hits: 3575
અપાર અમૃત ભરિયું Hits: 8986
અમને એવા સંત મળે Hits: 3848
અમને દર્શન દો શંકર Hits: 4124
અમે નથી હઠવાના Hits: 3313
અમે પ્રેમ મહીં ચકચૂર Hits: 3047
અવસર અનુપમ આવો રે Hits: 2972
અવસર ફરી ફરી ના આવે Hits: 3223
અશરણશરણ તમે છો સાચે * Hits: 7191
અહંકારને ટાળ, સાધક Hits: 3429
અહંકારને ધો Hits: 6720
આ જગમાં તારું * Hits: 3018
આજ મારે આંગણે હો Hits: 6950
આવો અવસર ફેર ન આવે Hits: 6946
એક અમે પ્રેમના દેવ પિછાનિયે Hits: 3210
એને જોવાને તું ચાહ્ય * Hits: 6306
એવા સંતશરણે સદા આવીએ Hits: 3115
એવો આશીર્વાદ આપો Hits: 3414
ઓ પ્રેમી, આપણી પ્રીત પુરાણી Hits: 3190
ઓ રાજ, મારે પ્રીતડી બંધાઇ Hits: 3151
કક્કા કરને કેંક વિચાર Hits: 3136
કનૈયાલાલથી બાંધી ખરેખર પ્રીતડી Hits: 2926
કમલસમા છે જેના પાય Hits: 2890
કરતાં વિવેક કૈંક વિચાર Hits: 3422
કરવું સંતોનું સન્માન Hits: 7097

Today's Quote

We turn to God for help when our foundations are shaking, only to learn that it is God who is shaking them.
- Unknown

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.