પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી આરતી, સ્તુતિ અને વંદના

Title Hits
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર બાવની Hits: 8441
હનુમાન ચાલીસા Hits: 32926
વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વ Hits: 56813
દેવી ક્ષમાપન સ્તોત્ર Hits: 17256
માનસ પૂજા Hits: 8491
સાંઈબાબા વંદના Hits: 8138
શ્રી લક્ષ્મી વંદના Hits: 9107
જ્યોતિર્મયી વંદના Hits: 7412
શ્રી રામકૃષ્ણ વંદના Hits: 5890
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વંદના Hits: 7340
યાત્રાના આરંભે પ્રાર્થના Hits: 7426
અંતિમ વિદાય વખતની પ્રાર્થના Hits: 2570
કાર્યસમાપ્તિએ પ્રાર્થના Hits: 6537
સ્નાન વખતે પ્રાર્થના Hits: 6583
ભોજન વખતે પ્રાર્થના Hits: 7378
સૂતી વખતે પ્રાર્થના Hits: 8258
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણામ Hits: 5830
જન્મદિનની પ્રાર્થના Hits: 6852
શ્રી યોગેશ્વર અષ્ટોત્તર શત નામાનિ Hits: 2796
શ્રી યોગેશ્વર પ્રણામવંદના Hits: 3996
મા સર્વેશ્વરી પ્રણામવંદના Hits: 3254

Today's Quote

When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the creator.
- Mahatma Gandhi
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.