Text Size

ઓ ઇશ્વર ભજીયે તને

ઓ ઈશ્વર ભજીયે તને

MP3 Audio

ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ.

હેત લાવી હસાવ તું, સદા રાખ દિલ સાફ
ભૂલ કદી કરીએ અમે, તો પ્રભુ કરજો માફ.

પ્રભુ એટલું આપજો, કુટુંબ પોષણ થાય
ભૂખ્યા કોઇ સૂએ નહીં, સાધુ સંત સમાય.

અતિથિ ઝાંખો નવ પડે, આશ્રિત ના દુભાય
જે આવે અમ આંગણે, આશિષ દેતો જાય.

સ્વભાવ એવો આપજો, સૌ ઇચ્છે અમ હિત
શત્રુ ઇચ્છે મિત્રતા, પડોશી ઇચ્છે પ્રીત.

વિચાર વાણી વર્તને, સૌનો પામું પ્રેમ
સગાં સ્નેહી કે શત્રુનું, ઇચ્છું કુશળક્ષેમ.

આસપાસ આકાશમાં, હૈયામાં આવાસ
ઘાસ ચાસની પાસમાં, વિશ્વપતિનો વાસ.

ભોંયમાં પેસી ભોંયરે, કરીએ છાની વાત
ઘડીએ માનમાં ઘાટ તે, જાણે જગનો તાત.

ખાલી જગ્યા ખોળીએ, કણી મૂકવા કાજ
ક્યાંયે જગકર્તા વિના, ઠાલુ ના મળે ઠામ.

જોવા આપી આંખડી, સાંભળવાને કાન
જીભ બનાવી બોલવા, ભલું કર્યું ભગવાન.

ઓ ઇશ્વર તું એક છે, સર્જ્યો તે સંસાર
પૃથ્વી પાણી પર્વતો, તેં કીધા તૈયાર.

તારા સારા શોભતા, સૂરજ ને વળી સોમ
તે તો સઘળા તે રચ્યા, જબરું તારું જોમ.

અમને આપ્યાં જ્ઞાન ગુણ, તેનો તું દાતાર
બોલે પાપી પ્રાણીઓ, એ તારો ઉપકાર.

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પરિતાપ
કાપ કુમતિ કરુણા કીજે, કાપ કષ્ટ સુખ આપ.

ઓ ઇશ્વર તમને નમું, માંગુ જોડી હાથ
આપો સારા ગુણ અને, સુખમાં રાખો સાથ.

મન વાણી ને હાથથી, કરીએ સારાં કામ
એવી બુધ્ધિ દો અને, પાળો બાળ તમામ.

Comments  

+2 #10 Ratilal K. Patel 2015-02-16 13:29
This website will inspire the new generation a lot. Really this is a great task for the culture. Thank you and congratulation for this divine task.
+3 #9 Hardik Prajapati 2011-07-25 02:21
આ બધું વાંચીને બહુ જ આનંદ થયો છે અને જે આનંદની શોધમાં ફરતા હતા તે પરમ આનંદ પ્રભુનો મળી ગયો. જય શ્રીકૃષ્ણ.
+5 #8 Unnat Thaker 2011-02-12 07:45
I have't seen this type of site before, this is the best.
+5 #7 Ravi sadhu 2010-09-27 10:56
Very useful pray reminder awareness & grateful to God.
+5 #6 Rajendra Domadia 2010-06-06 03:09
some readers have asked for full text or complete version of " o eshwar bhajiye tane". by clicking to listen this prayer song i think we will find true version of this prayer, which we used to sing at our alma mater decades back. thanks again.
+3 #5 Nayankumar Vyas 2009-12-07 13:07
Great, Marvellous, Superb. I heard the song so many times but I did not know the full song. It is really best effort for best song. Thanking you with kind regards.
+2 #4 Rajendra Domadia 2009-10-22 06:40
This prayer i used to sing in our BHAVANIPUR GUJARATI SCHOOL(primary section), calcutta, about fifty years back. such prayers cultivates small hearts and instills deep unshakeable respect for almighty GOD. By including such prayer poems in this invaluble website you are serving our community greatly. THANK YOU SO MUCH. Will you please include some missing lines.
+1 #3 Prerak V Shah 2009-08-22 03:50
I am too looking for the complete version of it. if someone has it, please send me on prerak_v_shah@yahoo.com
+1 #2 Harshad Trivedi 2009-08-03 09:15
I have read somewhere full text of this bhajan. I have lost the copy. But this is incomplte. Can somebody provide full text for this ?
+3 #1 Bhagat Vijay Hirala 2009-07-31 03:32
This is my fist standard prayer so i recall my childhood. Thank you a lot. You have provided exellent media to awake mind.

Today's Quote

There are no accidents, there is only some purpose that we haven't yet understood.
- Deepak Chopra
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok