Text Size

પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય

પગ મને ધોવા દ્યોને રઘુરાય - ત્રણ અલગ સ્વરમાં

MP3 Audio

પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય,
મને શક પડ્યો મનમાંહ્ય ... પગ મને

રામ લક્ષ્મણ જાનકી તીર ગંગાને જાયજી
નાવ માંગી નીર તરવા ગુહ બોલ્યો ગમ ખાઇ ... પગ મને

રજ તમારી કામણગારી મારી નાવ નાર બની જાયજી,
તો તો મારા રંક જનની આજીવિકા ટળી જાયજી ... પગ મને

જોઇ ચતુરતા ભીલ જનની જાનકી મુશ્કરાયજી,
અભણ કેવું યાદ રાખે ભણેલા ભૂલી જાયજી ... પગ મને

દિન દયાળુ આ જગતમાં ગરજ કેવી ગણાયજી,
આપ જેવાને ઉભા રાખી પગ પખાળી જાયજી ... પગ મને

નાવડીમાં બાવડી ઝાલી રામની ભીલરાયજી,
પારી ઉતારીને બોલ્યા તમે શું લેશો ઉતરાઇ ... પગ મને

નાઇની કદી નાઇ લે નહીં, આપણે ધંધા ભાઇજી,
કાગ ન માગે ખારવો કદી ખારવાની ઉતરાઇ ... પગ મને

- કવિ કાગ

Today's Quote

We turn to God for help when our foundations are shaking, only to learn that it is God who is shaking them.
- Unknown
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok