Text Size

Chapter 18, Verse 71-75

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥१८-७१॥

shradhavan anusuyah cha shrinuyat api yah narah sah api
muktah subhan lokan prapnuyat punyakarmanam

પવિત્રતા શ્રધ્ધાથકી જે આને સુણશે,
સુખી લોકમાં તે જશે, મુક્ત વળી બનશે.
*
कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥१८-७२॥

kachit etat shritam partha tvaya ekagrena chetasa
kachidgyana sammohah pranastaste dhananjaya

ધ્યાન દઈ તેં સાંભળ્યું અર્જુન આ સઘળું ?
અંધારું અજ્ઞાનનું દુર થયું સઘળું ?
*
MP3 Audio

*
अर्जुन उवाच
અર્જુન કહે છે
Arjuna uvacha

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥१८-७३॥

nastomohah smritalabdha tvat prasadat maya achyuta
stithah asmi gatasandehah karishye vachanam tava

તમારી કૃપાથી મટ્યો મોહ ને મળ્યું જ્ઞાન,
આજ્ઞા આપો તે કરું, સંશય ટળ્યો મહાન.
*
संजय उवाच
સંજય કહે છે
Sanjaya uvacha

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥१८-७४॥

iti aham vasudeva sya parthasya cha mahatmanah
samvadam imam ashrousham adbhutam romaharshanam

કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ સુણ્યો મેં,
રોમાંચિત કરનાર ને અદભૂત એવો તે.
*
व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥१८-७५॥

vyasprasadat shrutavan etat guhyam aham param
yogam yogeshvarat krishnat sakshat kathayatah svayam

યોગેશ્વર કૃષ્ણે કહ્યો સંવાદ ખરે આ,
વ્યાસકૃપાથી સાંભળ્યો, સંવાદ ખરે આ.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok