બોલે ઝીણાં મોર

બોલે ઝીણાં મોર

MP3 Audio

બોલે ઝીણા મોર, બોલે ઝીણાં મોર
રાધે! તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર.

મોર હી બોલે, બપૈયા હી બોલે,
કોયલ કરત કલશોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

કાલી બદરિયા મેં વીજળી ચમકે,
મેઘ હુઆ ઘનઘોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

ઝરમર ઝરમર મેહુલો વરસે,
ભીંજે મારા સાળુડાની કોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
તું તો મારા ચિત્તડાનો ચોર ... રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

- મીરાંબાઈ 

Comments  

+2 #1 Rajesh 2010-02-08 18:09
Hi! I like this website very much! it has everything that I wanted! I suggest u to add text of bhajans of Shri Narayan Swami. I appreciate your good job! Keep it up!

Today's Quote

When you judge another, you do not define them, you define yourself.
- Dr. Wayne Dyer
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.