Text Size

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણામ

સોરઠ ભૂમિના સિદ્ધ પુરૂષ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
જન્મ તપસ્વી આપ મહાન   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ધર્મ પુરૂષ જીન ધર્મે આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મહાત્યાગી મહાવીર છો આપ શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

વવાણીયાના    વીતરાગી    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
વૈરાગ્ય  મૂર્તિ  છો  સાક્ષાત્   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પુરૂષ રત્ન  પુરૂષોત્તમ  આપ શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
તત્વજ્ઞાની  તિમિર હરનાર   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

દેવ  માતાના  દેવ  પુરૂષ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
શુદ્ધજ્ઞાનનું  પ્રગટ  સ્વરૂપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ધર્મ  મૂર્તિ  શક્તિ  ભંડાર     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મંગલતાનું  મંદિર  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

રવજી  નંદન  રાજચંદ્રજી     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
આત્મદર્શી અનુભવી છો આપ શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ગૃહસ્થ યોગી  આપ  મહાન   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
કવીશ્વર કવિ શ્રેષ્ઠ છો આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

અગાસના  અવતારી  પુરૂષ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
યુગાવતાર છો સાચા આપ  શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પ્રયોગવીર  પરમાત્મા આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ઈડર  ગઢના યોગી  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

પરોપકારી પૂજ્ય  પુરૂષ       શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ક્રાન્તદર્શી  કલ્યાણ  સ્વરૂપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અવધિ  જ્ઞાન  તણા  ભંડાર   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સિદ્ધ  શીલાના સિદ્ધ  પુરૂષ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

નિર્ગ્રંથ પુરૂષ આપ મહાન      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ    
અલખ નિરંજન નાથ છો આપ શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પવિત્રતાની  મૂર્તિ  આપ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પરમકૃપાળુ  દેવ  તમે         શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

શતાવધાની  શાંત  સ્વરૂપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
શાસ્ત્રજ્ઞાની  છો  સાચા આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સંયમશીલ સદ્ ગુરૂ છો આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સિદ્ધાવસ્થાને   વરનાર      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

દયામૂર્તિ  છો સાચા  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ચૈતન્ય  સ્વરૂપ છો    આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
કપટ રહિત નર શ્રેષ્ઠ છો આપ શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સાક્ષાત્  સરસ્વતી  છો  આપ  શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

સર્વદર્શી  છો  સંત  પુરૂષ       શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મોક્ષમાળાના  સર્જક  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પરમ પુરૂષ પ્રભુ છો સાક્ષાત્    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સમ્યક્ દર્શી સત્ ચિત્ રૂપ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

દેહાતીત  છો  દૈવી  સ્વરૂપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અલિપ્ત આત્મા નિરાગી પુરૂષ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અધ્યાત્મ વીર અગોચર આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
કેવલજ્ઞાની   પૂર્ણ    પુરૂષ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપ   આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અતીન્દ્રિય    જ્ઞાની  પુરૂષ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
નિર્લેપી   નિર્દોષ   સ્વરૂપ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સર્વજ્ઞ  છો  સુધા   સ્વરૂપ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

સમાધિ સિદ્ધ મહાત્મા આપ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મચ્છુના   મહાયોગી  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
યુગ  પ્રભાવક  સાચા આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ધીર  ગંભીર  છો  મહાપુરૂષ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

જ્યોતિર્ધર  છો જગના નાથ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
જન્મજોગી ભગવંત છો આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
શુદ્ધ-બુદ્ધરૂપ  દેવ છો   આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
યોગી જગના યોગેશ્વર  આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

મોક્ષ  માર્ગના  દાતા   આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
વૈશ્યવર  છો  વીર  પુરૂષ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મંગલમૂર્તિ    મહાજન આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અરિહંત    અગોચર   આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

ગૃહસ્થ વનના તપસ્વી આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સિદ્ધાર્થના   સહોદર    આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
માનવ કૌસ્તુભ રાજ છો આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સ્મરણ શક્તિના સ્વામિ આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

કવિ જગતની શક્તિ છો આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
વીતરાગના વીર વારસ આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મુમુક્ષ જનના મોક્ષ છો  આપ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
માનવકુળના   મુકુટ     મણિ   શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

નરરૂપે    નારાયણ     આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પ્રકાશદાતા   પુરાણ    પુરૂષ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અજાતશત્રુ    સાચા    આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
વિશ્વપતિ   વાચસ્પતિ  આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

સંસ્કાર  સ્વામિ  સૌના  આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
જગ  પાવન  કરનારા  આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
વિરલ  વિભૂતિ  દિવ્ય  પુરૂષ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
જીવન   તત્વવેત્તા      આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

ઉર્ધ્વગામી  જીવન જીવનારા     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
નિષ્કલંક  નિષ્કામી     આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
જાગ્રત જગદ્ ગુરૂ    છો આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સર્વ  સદ્ ગુણના   છો   સાર     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

સત્ય  ધર્મ  ઉદ્ધારક   આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
ધર્મ   સમન્વય    કરનારા     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
લોકોત્તર  સત્પુરૂષ છો આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પરમબોધ  સ્વરૂપ છો આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

આત્મસિદ્ધિ  દેનારા    આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અહિંસાનું  છો પ્રગટ સ્વરૂપ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મહા યશસ્વી મહાન   આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અભય  દાન  દેનારા  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

ક્ષમા  તણા ભંડાર છો આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મહાન તપોધન સૌના આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
મુનિ જગે મહામુનિ છો આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
નીતિ  શિક્ષા  સૌને ધરનાર     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

જીતેન્દ્રિય  જીનેશ્વર    આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પરમ હિતકારી પુણ્ય  પુરૂષ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અધ્યાત્મ જગના સૂર્ય છો આપ  શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સર્વજ્ઞ  શ્રુતિવાન  છો  આપ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

સહજ સમાધિના સ્વામિ આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અજર અમર પુરૂષ  છો આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પરમ  સુખ  શાંતિના   ધામ     શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પરમ પદના  દાતા     આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

ધર્માનુરાગી     ધર્મ    પુરૂષ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
બ્રહ્મનિષ્ઠ    દેવાધિ      દેવ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
સોભાગના  વિશ્રામ    સ્વરૂપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
લઘુરાજના     પ્રગટ   પ્રભુ      શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

શિર છત્ર છો  સૌના     આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
પ્રત્યક્ષ   પરમેશ્વર      આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ
અરિહંત  ભગવંત છો   આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ 
પચ્ચીસમા   તીર્થંકર   આપ    શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

પ્રશસ્તિના પુષ્પો ધરતાં વિદ્વાનોએ નામ  કહ્યાં
તેની ગૂંથી છે આ માળ  જપતાં  મળે શ્રીમદ્ ની  ભાળ
એકસો  આઠ  પ્રણામ   કરી   સર્વેશ્વરી   વિનવે  છે  ફરી
દર્શન દઈ  દો  હે જીન  રાજ  પાર  ઉતારો  સૌને  આજ
શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ, શ્રીમદ્ સદગુરુ કરું પ્રણામ

- મા સર્વેશ્વરી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.
- Dalai Lama
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok