શ્રી યોગેશ્વર અષ્ટોત્તર શત નામાનિ

શ્રી યોગેશ્વર અષ્ટોત્તર-શત નામાનિ

સ્વર - અમન લેખડીયા અને દિપાલી સોમૈયા
*

૦૦૧. ૐ શ્રી સરોડાનંદન શ્રી ગોપાલાય નમઃ ।
૦૦૨. ૐ શ્રી દ્વિજકુલ મણિરત્નાય નમઃ ।
૦૦૩. ૐ શ્રી બાલ બ્રહ્મચારી બલવતે નમઃ ।
૦૦૪. ૐ શ્રી જનની જ્યોતિર્મયી પ્રિય બાલાય નમઃ ।
૦૦૫. ૐ શ્રી સંકીર્તનપ્રિય સાધકાય નમઃ ।
૦૦૬. ૐ શ્રી સાધકાત્ સિદ્ધભૂતાય નમઃ ।
૦૦૭. ૐ શ્રી પ્રવચનરૂપ પથદીપ ધારિણે નમઃ ।
૦૦૮. ૐ શ્રી પ્રભુપથ યાત્રિણે નમઃ ।

૦૦૯. ૐ શ્રી તીર્થભ્રમણ રસિકાય નમઃ ।
૦૧૦. ૐ શ્રી નારાયણ શ્રેષ્ઠ સખાય નમઃ ।
૦૧૧. ૐ શ્રી સ્વયં તીર્થ સ્રષ્ટ્રે નમઃ ।
૦૧૨. ૐ શ્રી નરનારાયણ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૧૩. ૐ શ્રી નિર્વિકાર નર શ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
૦૧૪. ૐ શ્રી સરસ્વતી કૃપાનિકેતાય નમઃ ।
૦૧૫. ૐ શ્રી સચ્ચિદાનંદરૂપ ધારિણે નમઃ ।
૦૧૬. ૐ શ્રી સત્યપથ નિવાસિને નમઃ ।

૦૧૭. ૐ શ્રી સત્કર્મ પરાયણાય નમઃ ।
૦૧૮. ૐ શ્રી મહાનિષ્કામ કર્મયોગીને નમઃ ।
૦૧૯. ૐ શ્રી સ્વ માતૃમુક્તિ પ્રદાયકાય નમઃ ।
૦૨૦. ૐ શ્રી યથાર્થ માતૃભક્તાય નમઃ
૦૨૧. ૐ શ્રી આદ્યશક્તિ આરાધકાય નમઃ ।
૦૨૨. ૐ શ્રી સ્વયમ્ આદ્યશક્તિ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૨૩. ૐ શ્રી મૌનવ્રત ધારણશીલાય નમઃ ।
૦૨૪. ૐ શ્રી દિવ્યલીલાકર્ત્રે નમઃ ।

૦૨૫. ૐ શ્રી જીવનરથ સારથયે નમઃ ।
૦૨૬. ૐ શ્રી શતગ્રન્થ રચયિત્રે નમઃ ।
૦૨૭. ૐ શ્રી સમાધિભૂષણ ધારિણે નમઃ ।
૦૨૮. ૐ શ્રી ગુપ્તરૂપ અવતારિણે નમઃ ।
૦૨૯. ૐ શ્રી કલ્યાણ કલ્પવૃક્ષાય નમઃ ।
૦૩૦. ૐ શ્રી અપારજ્ઞાન નિધયે નમઃ ।
૦૩૧. ૐ શ્રી રામાયણ અમૃત વિતરિત્રે નમઃ ।
૦૩૨. ૐ શ્રી એકાન્તપ્રિય એકાકિને નમઃ ।

૦૩૩. ૐ શ્રી દિવ્યચિન્મયી શક્તિ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૩૪. ૐ શ્રી સર્વસદ્‍‌ગુણ નિધયે નમઃ ।
૦૩૫. ૐ શ્રી સ્વાશ્રયી જીવનશીલાય નમઃ ।
૦૩૬. ૐ શ્રી મિત-મધુર–ભાષિણે નમઃ ।
૦૩૭. ૐ શ્રી સ્વર્ગારોહણ સર્જન કર્ત્રે નમઃ ।
૦૩૮. ૐ શ્રી સ્વમાની અયાચકવ્રતિને નમઃ ।
૦૩૯. ૐ શ્રી મંગલમિલન પ્રેરકાય નમઃ ।
૦૪૦. ૐ શ્રી પ્રાર્થનાપ્રિય સદ્‍‌ગુરવે નમઃ ।

૦૪૧. ૐ શ્રી પ્રકાશપથ પરમપુરુષાય નમઃ ।
૦૪૨. ૐ શ્રી મહા ધર્મધુરન્ધરાય નમઃ ।
૦૪૩. ૐ શ્રી પ્રાર્થનાજિત પ્રભવે નમઃ ।
૦૪૪. ૐ શ્રી યથાર્થ સ્થિતપ્રજ્ઞાય નમઃ ।
૦૪૫. ૐ શ્રી ધીર ગંભીર ઋષયે નમઃ ।
૦૪૬. ૐ શ્રી શાન્તાશ્રમ સિદ્ધપુરુષાય નમઃ ।
૦૪૭. ૐ શ્રી અજ્ઞાનતિમિર હરાય નમઃ ।
૦૪૮. ૐ શ્રી સર્વસંગ પરિત્યાગીને નમઃ ।

૦૪૯. ૐ શ્રી નિર્ભય પ્રતિભાશાલિને નમઃ ।
૦૫૦. ૐ શ્રી ત્રિકાલદર્શી– તત્વચિન્તકાય નમઃ ।
૦૫૧. ૐ શ્રી નિન્દાસ્તુતિ અવિચલાય નમઃ ।
૦૫૨. ૐ શ્રી મર્મજ્ઞ સત્યવ્રતીને નમઃ ।
૦૫૩. ૐ શ્રી દેવપ્રયાગ દેવપુરુષાય નમઃ ।
૦૫૪. ૐ શ્રી પ્રસન્નમૂર્તિ પ્રેમપુરુષાય નમઃ ।
૦૫૫. ૐ શ્રી ક્ષમાભૂષણશીલાય નમઃ ।
૦૫૬. ૐ શ્રી સાધક સહાયકાય નમઃ ।

૦૫૭. ૐ શ્રી સાબરમતી સત્પુરુષાય નમઃ ।
૦૫૮. ૐ શ્રી ત્યાગી વિવેકી શાન્તસ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૫૯. ૐ શ્રી દશરથપર્વત તપોનિષ્ઠાય નમઃ ।
૦૬૦. ૐ શ્રી પાપત્રિતાપ નાશિને નમઃ ।
૦૬૧. ૐ શ્રી પુણ્યપ્રદાયક પૂજ્ય પુરુષાય નમઃ ।
૦૬૨. ૐ શ્રી કૃત ઈશ્વર–સાક્ષાત્કારાય નમઃ ।
૦૬૩. ૐ શ્રી સ્મિતભાષી અમૃતપાયયિત્રે નમઃ ।
૦૬૪. ૐ શ્રી વિજ્ઞાની ભૂયોનામ્ને નમઃ ।

૦૬૫. ૐ શ્રી નવજીવનધારિણે નમઃ ।
૦૬૬. ૐ શ્રી કરુણાસાગર સુખધામ્ને નમઃ ।
૦૬૭. ૐ શ્રી સહજ સમાધિસમ્પન્નાય નમઃ ।
૦૬૮. ૐ શ્રી વચનસિદ્ધ મહાત્મને નમઃ ।
૦૬૯. ૐ શ્રી શ્વેતવસ્ત્ર સંન્યાસીને નમઃ ।
૦૭૦. ૐ શ્રી સર્વ ચિન્તાહરાય નમઃ ।
૦૭૧. ૐ શ્રી દેહાતીત દશા સમ્પન્નાય નમઃ ।
૦૭૨. ૐ શ્રી ભક્તાધીન ભગવતે નમઃ ।

૦૭૩. ૐ શ્રી સર્વશાસ્ત્ર સારરૂપાય નમઃ ।
૦૭૪. ૐ શ્રી સર્વસંકટ હરાય નમઃ ।
૦૭૫. ૐ શ્રી કૃતદિવ્ય દર્શનાય નમઃ ।
૦૭૬. ૐ શ્રી સર્વભક્ત શોકવિનાશકાય નમઃ ।
૦૭૭. ૐ શ્રી પરિવ્રાજક પદયાત્રીણે નમઃ ।
૦૭૮. ૐ શ્રી વત્સલ માતાપિતૃ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૭૯. ૐ શ્રી તપઃ સિધ્ધતેજસ્વીને નમઃ ।
૦૮૦. ૐ શ્રી ભાગીરથી તીર તપસ્વિને નમઃ ।

૦૮૧. ૐ શ્રી ભવબન્ધનહરાય નમઃ ।
૦૮૨. ૐ શ્રી બ્રહ્માવિષ્ણુમહેશ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૮૩. ૐ શ્રી સિદ્ધ સંક્લ્પાય નમઃ ।
૦૮૪. ૐ શ્રી ભગવદ્ ભક્ત સ્વરૂપાય નમઃ ।
૦૮૫. ૐ શ્રી કૃપાળુ કૃપાપાત્રાય નમઃ ।
૦૮૬. ૐ શ્રી પ્રિય અનાડંબર અનુશાસકાય નમઃ ।
૦૮૭. ૐ શ્રી ઋજુ નિર્મલ જીવનાય નમઃ ।
૦૮૮. ૐ શ્રી નિયમિતતા ઉપાસકાય નમઃ ।

૦૮૯. ૐ શ્રી વિદેશ યાત્રી ત્યાગિને નમઃ ।
૦૯૦. ૐ શ્રી મહા રાષ્ટ્રભક્તાય નમઃ ।
૦૯૧. ૐ શ્રી સર્વધર્મ સંવાદીને નમઃ ।
૦૯૨. ૐ શ્રી સર્વ રિદ્ધિસિદ્ધિ દાત્રે નમઃ ।
૦૯૩. ૐ શ્રી પવિત્ર પ્રેમ્ણા પ્રકટનશીલાય નમઃ ।
૦૯૪. ૐ શ્રી વરદહસ્ત ધારિણે નમઃ ।
૦૯૫. ૐ શ્રી સદા સર્વ મંગલ કર્ત્રે નમઃ ।
૦૯૬. ૐ શ્રી પ્રિય સિદ્ધાન્ત સંયમિને નમઃ ।

૦૯૭. ૐ શ્રી કામ-ક્રોધ ભક્ષકાય નમઃ ।
૦૯૮. ૐ શ્રી સર્વસંગ દોષજયિને નમઃ ।
૦૯૯. ૐ શ્રી અખણ્ડ આત્મ રમમાણાય નમઃ ।
૧૦૦. ૐ શ્રી પ્રભુપ્રેમ ઉન્મત્તાય નમઃ ।
૧૦૧. ૐ શ્રી અખણ્ડ આનન્દમૂર્તયે નમઃ ।
૧૦૨. ૐ શ્રી સુખદ સહાય તારકાય નમઃ ।
૧૦૩. ૐ શ્રી પ્રિય યોગાસન અનુશાસકાય નમઃ ।
૧૦૪. ૐ શ્રી પૂર્ણયોગી પુરુષોત્તમાય નમઃ ।

૧૦૫. ૐ શ્રી શંકરાચાર્ય - બુદ્ધ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૧૦૬. ૐ શ્રી સ્વયં જ્યોતિઃ સ્વરૂપાય નમઃ ।
૧૦૭. ૐ શ્રી રામકૃષ્ણ–જ્ઞાનેશ્વર સ્વરૂપાય નમઃ ।
૧૦૮. ૐ શ્રી સમર્થ સ્વામી શાસકાય નમઃ ।

ઇતિ શ્રી મા સર્વેશ્વરી વિરચિત સપ્તવિંશતિ પદ્ય–આધારિત શ્રી યોગેશ્વર અષ્ટોત્તર શત નામાનિ સમાપ્તાનિ॥

श्री योगेश्वर अष्टोत्तर शत नामानि

००१. ૐ श्री सरोडानंदन श्री गोपालाय नमः ।
००२. ૐ श्री द्विजकुल मणिरत्नाय नमः ।
००३. ૐ श्री बाल ब्रह्म्चारी बलवते नमः ।
००४. ૐ श्री जननी–ज्योतिर्मयी प्रिय बालाय नमः ।
००५. ૐ श्री संकीर्तनप्रिय साधकाय नमः ।
००६. ૐ श्री साधकात् सिद्धभूताय नमः ।
००७. ૐ श्री प्रवचनरूप पथदीप धारिणे नमः ।
००८. ૐ श्री प्रभुपथ यात्रिणे नमः ।

००९. ૐ श्री तीर्थभ्रमण रसिकाय नमः ।
०१०. ૐ श्री नारायण श्रेष्ठ सखाय नमः ।
०११. ૐ श्री स्वयं तीर्थ स्रष्ट्रे नमः ।
०१२. ૐ श्री नरनारायण स्वरूपाय नमः ।
०१३. ૐ श्री निर्विकार–नर श्रेष्ठाय नमः ।
०१४. ૐ श्री सरस्वतीकृपानिकेताय नमः ।
०१५. ૐ श्री सच्चिदानंदरुप धारिणे नमः ।
०१६. ૐ श्री सत्यपथ निवासिने नमः ।

०१७. ૐ श्री सत्कर्म परायणाय नमः ।
०१८. ૐ श्री महानिष्काम कर्मयोगीने नमः ।
०१९. ૐ श्री स्व मातृमुक्ति प्रदायकाय नमः ।
०२०. ૐ श्री यथार्थ मातृभक्ताय नमः ।
०२१. ૐ श्री आधशक्ति आराधकाय नमः ।
०२२. ૐ श्री स्वयम् आधशक्ति स्वरूपाय नमः ।
०२३. ૐ श्री मौनव्रत धारणशीलाय नमः ।
०२४. ૐ श्री दिव्य लीला कर्त्रे नमः ।

०२५. ૐ श्री जीवनरथ सारथये नमः ।
०२६. ૐ श्री शत ग्रन्थ रचयित्रे नमः ।
०२७. ૐ श्री समाधि भूषण धारिणे नमः ।
०२८. ૐ श्री गुप्तरूप अवतारिणे नमः ।
०२९. ૐ श्री कल्याण कल्पवृक्षाय नमः ।
०३०. ૐ श्री अपारज्ञान निधये नमः ।
०३१. ૐ श्री रामायण अमृत वितरित्रे नमः ।
०३२. ૐ श्री एकान्तप्रिय एकाकिने नमः ।

०३३. ૐ श्री दिव्यचिन्मयी शक्ति स्वरूपाय नमः ।
०३४. ૐ श्री सर्वसद्‌गुण निधये नमः ।
०३५. ૐ श्री स्वाश्रयी जीवनशीलाय नमः ।
०३६. श्री मित मधुर भाषिणे नमः ।
०३७. ૐ श्री स्वर्गारोहण सर्जन कर्त्रे नमः ।
०३८. ૐ श्री स्वमानी अयाचकव्रतिने नमः ।
०३९. ૐ श्री मंगलमिलन प्रेरकाय नमः ।
०४०. ૐ श्री प्रार्थनाप्रिय सद्गुरुवे नमः ।

०४१. ૐ श्री प्रकाशपथ परमपुरुषाय नमः ।
०४२. ૐ श्री महाधर्मधुरन्धराय नमः ।
०४३. ૐ श्री प्रार्थनाजित प्रभवे नमः ।
०४४. ૐ श्री यथार्थ स्थितप्रज्ञाय नमः ।
४५. ૐ श्री धीर गम्भीर ॠषये नमः ।
४६. ૐ श्री शान्ताश्रम सिद्धपुरुषाय नमः ।
४७. ૐ श्री अज्ञानतिमिर हराय नमः नमः ।
४८. ૐ श्री सर्वसंग परित्यागीने नमः ।

४९. ૐ श्री निर्भय प्रतिभाशालिने नमः ।
५०. ૐ श्री त्रिकालदर्शी तत्वचिन्तकाय नमः ।
५१. ૐ श्री निन्दास्तुति अविचलाय नमः ।
५२. ૐ श्री मर्मज्ञ सत्यव्रतीने नमः ।
५३. ૐ श्री देवप्रयाग देवपुरुषाय नमः ।
५४. ૐ श्री प्रसन्नमूर्ति प्रेमपुरुषाय नमः ।
५५. ૐ श्री क्षमाभूषणशीलाय नमः ।
५६. ૐ श्री साधक सहायकाय नमः ।

५७. ૐ श्री साबरमती सत्पुरुषाय नमः ।
५८. ૐ श्री त्यागी विवेकी शान्तस्वरूपाय नमः ।
५९. ૐ श्री दशरथपर्वत तपोनिष्ठाय नमः ।
६०. ૐ श्री पापत्रिताप नाशिने नमः ।
६१. ૐ श्री पुण्यप्रदायक पूज्य पुरुषाय नमः ।
६२. ૐ श्री कृत इश्वर साक्षात्काराय नमः ।
६३. ૐ श्री स्मितभाषी अमृतपाययित्रे नमः ।
६४. ૐ श्री विज्ञानी भूयोनाम्ने नमः ।

६५. ૐ श्री नवजीवनधारिणे नमः l
६६. ૐ श्री करुणासागर सुखधाम्ने नमः l
६७. ૐ श्री सहज समाधिसम्पन्नाय नमः l
६८. ૐ श्री वचनसिद्ध महात्मने नमः l
६९. ૐ श्री क्ष्वेतवस्त्र स्न्यासीने नमः l
७०. ૐ श्री सर्वचिन्ताहराय नमः l
७१. ૐ श्री देहातीत दशा सम्पन्नाय नमः l
७२. ૐ श्री भक्ताधीन भगवते नमः l

७३. ૐ श्री सर्वशास्त्र साररूपाय नमः l
७४. ૐ श्री सर्वसंकट हराय नमः l
७५. ૐ श्री कृतदिव्य दर्शनाय नमः l
७६. ૐ श्री सर्वभक्त शोकविनाशकाय नमः l
७७. ૐ श्री परिव्राजक पदयात्रीणे नमः l
७८. ૐ श्री वत्सल मातापितृ स्वरूपाय नमः l
७९. ૐ श्री तपः सिद्धतेजस्वीने नमः l
८०. ૐ श्री भागीरथी तीर तपस्वीने नमः l

८१. ૐ श्री भवबन्धनहराय नमः l
८२. ૐ श्री ब्रह्माविष्णुमहेश स्वरूपाय नमः l
८३. ૐ श्री सिद्ध संकल्पाय नमः l
८४. ૐ श्री भगवद् भक्त स्वरूपाय नमः l
८५. ૐ श्री कृपालु कृपापात्राय नमः l
८६. ૐ श्री प्रिय अनाडंबर अनुशासकाय नमः l
८७. ૐ श्री ॠजु निर्मल जीवनाय नमः l
८८. ૐ श्री नियमितता उपासकाय नमः l

०८९. ૐ श्री विदेश यात्री त्यागीने नमः l
०९०. ૐ श्री महा राष्ट्रभक्ताय नमः l
०९१. ૐ श्री सर्वधर्म संवादीने नमः l
०९२. ૐ श्री सर्व रिद्धिसिद्धि दात्रे नमः l
०९३. ૐ श्री पवित्रप्रेम्णा प्रकटनशीलाय नमः l
०९४. ૐ श्री वरदहस्त धारिणे नमः l
०९५. ૐ श्री सदासर्वमंगल कर्त्रे नमः l
०९६. ૐ श्री प्रिय सिद्धान्त – संयमीने नमः l

०९७. ૐ श्री काम–क्रोध भक्षकाय नमः l
०९८. ૐ श्री सर्वसंग दोषजयिने नमः l
०९९. ૐ श्री अखण्ड आत्म रममाणाय नमः l
१००. ૐ श्री प्रभुप्रेम उन्मत्ताय नमः l
१०१. ૐ श्री अखण्ड आनन्दमूर्तये नमः l
१०२. ૐ श्री सुखद सहाय तारकाय नमः l
१०३. ૐ श्री प्रिय योगासन अनुशासकाय नमः l
१०४. ૐ श्री पूर्ण योगी पुरुषोत्तमाय नमः l

१०५. ૐ श्री शंकराचार्य–बुद्ध स्वरूपाय नमः l
१०६. ૐ श्री स्वयंज्योतिः स्वरूपाय नमः l
१०७. ૐ श्री रामकृष्ण–ज्ञानेश्वर स्वरूपाय नमः l
१०८. ૐ श्री समर्थ स्वामि शासकाय नमः l

इति श्री मा सर्वेश्वरी विरचित सप्तविंशति पध आधारित श्री योगेश्वर अष्टोतर शत नामानी समाप्तानि ॥ ૐ ॥

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Death is not extinguishing the light; it is only putting out the lamp because the dawn has come.
- Rabindranath Tagore
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.