ચાંદલિયા આવ

ચાંદલિયા આવ, ચાંદલિયા આવ,
  હેઠે અમારી સાથ રમવાને આવ !

તારલિયા આવ, તારલિયા આવ,
  હેઠે અમારી સાથ જમવાને આવ !

વાદલડી આવ, વાદલડી આવ,
  હેઠે અમારી સાથ સરવાને આવ !

આભલિયા આવ, આભલિયા આવ,
  હેઠે અમારી સાથ ઠરવાને આવ !

વીજલડી આવ, વીજલડી આવ,
  હેઠે અમારી સાથ પડવાને આવ !

વર્ષા, તું આવ, વર્ષા, તું આવ,
  પૃથ્વીને પ્રેમથી પલાળવાને આવ !

ઈન્દ્રધનું આવ, ઈન્દ્રધનું આવ,
  હૈયાને રંગથકી રંગવાને આવ !

સૂરજ, તું આવ, સૂરજ, તું આવ,
  હૈયેથી અંધારું ટાળવાને આવ !

 - શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Contentment is not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have.
- Unknown

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.