ગ્રહો વિશે

પ્રશ્ન : આકાશમાં રહેતા ગ્રહો માનવના જીવન પર જુદી જુદી જાતની અસરો પહોંચાડે છે એ સાચું છે?

ઉત્તર : કેમ ? એવો પ્રશ્ન શા માટે પૂછવો પડ્યો ?

પ્રશ્ન : મને એમાં શ્રધ્ધા છે માટે.

ઉત્તર : તો તો પછી એવો પ્રશ્ન પૂછવાની આવશ્યકતા જ ક્યાં રહે છે ? તમને એમાં શ્રધ્ધા છે એટલે બીજા કોઈને એના માટે ના હોય તો પણ તમારે માટે એ સાચું છે.

પ્રશ્ન : હું તો એ સંબંધી તમારો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય માગું છું.

ઉત્તર : એ સંબંધી મારો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ છે. એ બાબત મેં કોઈ વિશેષ ચિંતનમનન નથી કર્યુ, છતાં પણ પૃથ્વીના બધા પદાર્થો પ્રકારાંતરે એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા હોવાથી એમની અસરો એકબીજા પર થતી હોય તો તેમાં ના માનવા જેવું કશું જ નથી.

પ્રશ્ન : એ ગ્રહોની શાંતિ કરવાની વિધિઓ બતાવવામાં આવે છે તે બરાબર હશે ?

ઉત્તર : એ કેવળ ચર્ચાનો વિષય ના હોઈ શકે. તમે એમનો અનુભવ કરી જોવા ને પછી કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય બાંધવા સ્વતંત્ર છો. હું તો એટલું અવશ્ય કહું છું કે એવાં બધાં વર્ણનોની પાછળ એ વિષયના વિદ્વાનોનું વરસોનું ચિંતન, સંશોધન અને સ્વાનુભવનું પીઠબળ રહેલું છે. આપણને એ ના ગમે એથી જ કાંઈ એનો અનાદર કે એમની અવજ્ઞા ના કરી શકાય.

પ્રશ્ન : ગ્રહો બાબત બીજી કોઈ ખાસ સુચના છે ?

ઉત્તર : મારે આપવાની સૂચના તો એટલી જ છે કે તમારા મનના આકાશમાં, તમારી અંદર, પણ ગ્રહો રહે છે.

પ્રશ્ન : કયા ગ્રહો ?

ઉત્તર : એ ગ્રહોમાં સૌથી પ્રખર અને ખતરનાક ગ્રહ પૂર્વગ્રહ છે. બીજો ગ્રહ હઠાગ્રહ છે. ત્રીજો વિચારો ને ભાવો તથા વ્યક્તિઓની વચ્ચેનો વિગ્રહ છે. એ બધા ગ્રહોને સમજપૂર્વક શાંત કરવાની ને મન તથા ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ સાધવાની આવશ્યકતા છે. એવી ગ્રહશાંતિથી જીવનનું મંગલ થઈ શકે. એની આવશ્યકતા સૌને છે.

Today's Quote

Patience is not so much about waiting, as it is about how one behaves while waiting.
- Anonymous

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.