Text Size

વેશ્યા અને સાધુ

એક વેશ્યાને કોઈ સંતપુરૂષના દર્શનનો લાભ મળ્યો. સંતના સમાગમની તેના પર સારી અસર થઈ. પછી તો તેને સંતના દર્શનની લગની લાગી. તેના મકાન પાસેથી સંતપુરૂષ રોજ નદીએ નહાવા જતા, મકાનની બારીમાંથી એ એમનું દર્શન કરી લેતી. તેમ કરવામાં તેને ખુબ આનંદ આવતો.

સંતપુરૂષના પવિત્ર જીવનની તેના પર અસર થવા માંડી. તેને પોતાના પાપમય જીવન પર ઘૃણા થઈ. એક દિવસ તેના દુઃખનો અને અસંતોષનો પાર ન રહ્યો. હિંમત કરી તે સંતપુરૂષ પાસે પહોંચી.

તેણે કહ્યું :‘પ્રભુ ! મારા ઘરને તમારાં પગલાંથી પાવન કરશો ?’

‘જરૂર.’ સંતે જવાબ વાળ્યો.

વેશ્યાના આનંદનો પાર ન રહ્યો. તેના ઘરમાં સંતપુરૂષની પધરામણી થઈ, તેથી તે ખુશ થઈ. સંતને સુંદર આસન પર બેસાડી તે સામે બેઠી. તેની આંખમાંથી પાણીનાં ઝરણાં ઝરવા માંડ્યા. તેને મન આજે મહાન ઉત્સવ હતો. સંતપુરૂષના સહવાસમાં શાંતિ અનુભવતાં તેણે પુછ્યું :

‘પ્રભુ ! મારા ઉદ્ધારનો કોઈ ઉપાય છે ?’

‘જરૂર છે.’ સંતે ઉત્તર આપ્યો : ‘પ્રભુનો દરબાર બધા માટે ઉઘાડો છે. જે ધારે તે તેમાં દાખલ થઇ શકે છે. પવન ને પૃથ્વી જેમ સૌને માટે છે. તેમ પ્રભુ પણ સૌના છે. જે ધારે તે તેમનું શરણ લઈ શકે છે, તેમને પ્રેમ કરી શકે છે, ને તેમની કૃપાના પવિત્ર ગંગાજળમાં નહાઈ શકે છે. તેમનું દર્શન કરવાનો પણ સહુને સરખો અધિકાર છે. જે તેમનું શરણ લે-તેમને પ્રેમ કરે, તેમના કૃપાપાત્ર થવા માટે તલસે, તે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. તારે માટે પણ તે માર્ગ ઉઘાડો છે, માટે પ્રભુનું શરણું લે. મન, વાણી ને કાયાથી પ્રભુની પૂજા કર, એના દર્શન માટે આતુર બન. પ્રભુના નામમાં રસ પેદા કર.’

વેશ્યાએ એ શબ્દોને હૃદયમાં ઉતારી લીધા-દિલમાં લખી દીધા, ને સંત પાસેથી પ્રભુના નામની દીક્ષા લીધી. તેના દિલમાં પ્રકાશ થયો. તે પ્રભુની મહાન ભક્ત બની ગઈ. પાપકર્મમાંથી તેનું મન ઉઠી ગયું, એટલે કે તેણે તેનો વિચાર પણ કર્યો નહીં.

સાર એ છે કે, જે અતિ દુરાચારી છે તેણે પણ ડરવાની જરૂર નથી. પાપી હોય તેણે પણ ડરવાની જરૂર નથી. દુરાચારી ને પાપી પણ પ્રભુનું શરણ લે, ને મન લગાડીને પ્રભુને ભજવા માંડે, તો તે થોડા જ વખતમાં ધર્માત્મા થઈ જાય છે. અનુપમ શાંતિની પ્રાપ્તિ કરી લે છે. પ્રભુના નામમાં એવી શક્તિ છે, એવો પ્રભાવ છે. પ્રભુની શરણાગતિમાં એવી તાકાત છે. દુરાચારી કે પાપી માણસ પણ સાચા દિલથી પ્રભુનું નામ લે, તો તે આપોઆપ સુધરવા માંડે છે. સુરજની પાસે જવાથી જેમ અંધારૂ આપોઆપ દુર થઈ જાય છે, તેમ પ્રભુની પાસે પહોંચવાથી કે પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવાથી, મનનો મેલ નીકળી જાય છે. કોઈ કારણથી ઈચ્છા કે અનિચ્છાથી ખરાબ કામ થયાં હોય તો તેને યાદ કરીને બેસી ન રહેવું. પાપ થઈ ગયું તો ભલે, પરંતુ ફરી પાપ કરવાની વૃત્તિ ન હોવી જોઈએ. જે પાપી માણસોએ તે માટે પશ્ચાતાપ કર્યો છે તેનો ઉદ્ધાર થયો છે.

  - શ્રી યોગેશ્વરજી

Comments  

+1 #4 Bhargav Sastree 2013-11-19 20:55
This is a very good massage in devotees other people. Give me good message on my email address.
+3 #3 Pooja Patel 2011-05-25 00:47
અરે વાહ સાધુ વાહ .....
0 #2 Bhavin Patel 2010-07-19 22:30
This is a very good massage for devotees and other people.
any time give me good massage in my email address.
+4 #1 Ketan Savaliya 2010-03-08 13:11
સરસ મજાનો ઉપદેશ છે. મારા ઈ-મેઈલ પર ભગવાનને લગતા ઈ-મેઈલ મોકલજો.

Today's Quote

What you are aware of you are in control of; what you are not aware of is in control of you.
- Anthony De Mello

prabhu-handwriting

Shri Yogeshwarji : Canada - 1 Shri Yogeshwarji : Canada - 1
Lecture given at Ontario, Canada during Yogeshwarjis tour of North America in 1981.
Shri Yogeshwarji : Canada - 2 Shri Yogeshwarji : Canada - 2
Lecture given at Ontario, Canada during Yogeshwarjis tour of North America in 1981.
 Shri Yogeshwarji : Los Angeles, CA Shri Yogeshwarji : Los Angeles, CA
Lecture given at Los Angeles, CA during Yogeshwarji's tour of North America in 1981 with Maa Sarveshwari.
Darshnamrut : Maa Darshnamrut : Maa
The video shows a day in Maa Sarveshwaris daily routine at Swargarohan.
Arogya Yatra : Maa Arogya Yatra : Maa
Daily routine of Maa Sarveshwari which includes 15 minutes Shirsasna, other asanas and pranam etc.
Rasamrut 1 : Maa Rasamrut 1 : Maa
A glimpse in the life of Maa Sarveshwari and activities at Swargarohan
Rasamrut 2 : Maa Rasamrut 2 : Maa
Happenings at Swargarohan when Maa Sarveshwari is present.
Amarnath Stuti Amarnath Stuti
Album: Vande Sadashivam; Lyrics: Shri Yogeshwarji; Music: Ashit Desai; Voice: Ashit, Hema and Aalap Desai
Shiv Stuti Shiv Stuti
Album : Vande Sadashivam; Lyrics: Shri Yogeshwarji, Music: Ashit Desai; Voice: Ashit, Hema and Aalap Desai
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok