વીણાનું વાદન

મને નથી લાગતું,
મારી વીણાને હું મારી મેળે જ વગાડું છું,
વગાડી શકું છું;
એની ઉપર મારો સર્વાધિકાર નથી.

પહેલાં એવું માનતો કે એને હું જ વગાડું છું,
વગાડી શકું છું;
કિન્તુ તે દિવ્ય દિવસે,
તે ધન્ય ક્ષણે, પાવન પળે, પેખ્યું
કે વીણા એની એ હતી,
એના તાર પણ એના એ જ હતા,
વગાડનારનો હાથ, એની અંગુલિ પણ એ જ હતી.
તો પણ વીણાનું વાદન નહોતું થતું,
નહોતું થઈ શકતું,
કારણ કે એની અંદર, એ વગાડનારની અંદર,
તારું અસ્તિત્વ નહોતું,
તારો રમણીય રસરાસ નહોતો રમાતો.
ત્યારથી મારો અહંકાર ઓગળી ગયો છે;
એ અહંકાર પછી પેદા જ નથી થયો.

વગાડનારો હું નથી હોતો તો વીણાને કોણ વગાડે છે,
હવે એ સમજાઈ ગયું છે.
સારી પેઠે સમજાઈ ગયું છે.
મને નથી લાગતું,
મારી વીણાને હું મારી મેળે જ વગાડું છું,
વગાડી શકું છું;
એની ઉપર મારો સર્વાધિકાર નથી.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Today's Quote

Success is a journey, not a destination.
- Vince Lombardi

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.