દ્રષ્ટિ

વિશાળ વારિધિ જેવું વિશ્વ
એમાં પાંચેક જેટલા પૃથક ખંડપ્રદેશ
એમાં વળી પેટાપ્રદેશ
એમાં એકાદ સ્થળે સાધારણ સલિલબિંદુ સરખું ભારત
એમાં વળી એનો એક નાનો સરખો પ્રદેશ
એનું એથીયે નાનું સ્થળ
શહેર કે ગામ
એમાં થતી પ્રવૃત્તિ
એનો વળી આટલો બધો અહંકાર શો ?
વિશાળ વિશ્વના હિસાબે એનું સ્થાન કેટલું ?
०००
પરંતુ....
વિશાળ વારિધિ જેવું વિશ્વ
એમાં પાંચ જેટલા પૃથક પૃથ્વીપ્રદેશ
એમાં વળી પેટાપ્રદેશ
એમાં એકાદ સ્થળે સાધારણ સલિલબિંદુ સરખું ભારત
એમાં વળી એનો એક નાનો સરખો પ્રદેશ
એનું એથીયે નાનું સ્થળ
શહેર કે ગામ
એમાં થતી પ્રવૃત્તિ પણ મહત્વની
વિશ્વના વિશાળ હિતને માટે ઉપયોગી છે
એમ માનીને એને નમ્રતાપૂર્વક કરવામાં આવે
નાના કે મોટા બધા તરફથી બધે સ્થળે કરવામાં આવે તો....

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Today's Quote

Do well to your friend to keep him, and to your enemy to make him your friend.
- E.W.Scripps

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.