કેનોપનિષદ

Chapter 3, Verse 04

तदभ्यद्रवत्तमभ्य वदत्कोऽसीत्यग्निर्वा ।
अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥

tad abhyadravat tam abhyavadat ko 'sity agnir va
aham asmity abravij jata-veda va aham asmiti.

દેવો સમજ્યા નહીં યક્ષને, અગ્નિદેવને એમ કહ્યું,
જાવ અગ્નિ, આ યક્ષ કોણ છે જુઓ; અગ્નિએ સારું કહ્યું;
ગયા અગ્નિ ત્યાં; તમે કોણ છો, યક્ષે તેને એમ પૂછ્યું;
અગ્નિદેવ છે નામ મારું, આ પૃથ્વી બાળી સર્વ શકું! ॥૩-૫॥

અર્થઃ

તત્ - એની પાસે (અગ્નિદેવ)
અભ્યદ્રવત્ - દોડીને પહોંચી ગયા.
તમ્ - એ અગ્નિદેવને
અભ્યવદત્ - (એ અલૌકિક યક્ષે) પૂછ્યું
કઃ અસિ ઇતિ - કે તું કોણ છે.
અબ્રવીત - (અગ્નિએ) જણાવ્યું કે
અહમ્ - હું
વૈ અગ્નિઃ - પ્રખ્યાત અગ્નિદેવ
અસ્મિ ઇતિ - છું.
અહમ્ વૈ - હું જ
જાતવેદાઃ - જાતવેદા નામથી
અસ્મિ ઇતિ - જાણીતો છું.

ભાવાર્થઃ

અગ્નિદેવે વિચાર્યું કે યક્ષની માહિતી મેળવવી એમાં શું ? એમાં કયા મોટા પરાક્રમની આવશ્યકતા છે ? એની માહિતી હમણાં જ મેળવી લઉં છું. એ અહંકારથી ઉન્મત્ત બનીને યક્ષની પાસે પહોંચી ગયા. યક્ષે એમનો પરિચય પૂછ્યો તો એમણે ભારે ગૌરવપૂર્વક જણાવ્યું કે 'મારું નામ જાતવેદા છે. હું સંસારમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ અગ્નિ છું.'


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.