ઈશ્વરની સૃષ્ટિ

ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિને આટલી બધી અમૃતમય, આટલી બધી અલૌકિક, અનેરી અને આટઆટલી આશીર્વાદરૂપ બનાવી છે; તો પછી તેને તેં અમૃતમય, અલૌકિક, અને આશીર્વાદરૂપ કેમ નથી રાખી, હે માનવ, તેં તેને અમૃતમય કેમ નથી રાખી ?

ઈશ્વરના સનાતન, સુંદર સર્જનને તું દોષ દે છે : પરંતુ તારા પોતાના સર્જનનો તો વિચાર કરી જો ! તારે પોતાને હાથે તેં દુઃખ, દીનતા, દરિદ્રતા ને દ્વેષની જે દુનિયા ઊભી કરી છે તેનો વિચાર કરી જો ! તું ધારે તો તેમાં પરિવર્તનનો નવો પ્રવાહ પેદા કરી શકે છે, તથા સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ, સ્નેહ ને સંવાદની નવી સૃષ્ટિ રચી શકે છે. તેને બદલે તું એવી વિકરાળ ને વિપરીત રીતે વર્તે છે કે દુનિયાના દુ:ખમાં વધારો થતો જાય છે, ને દુનિયાનો દેખાવ પણ કંગાળ તથા ક્લેશકારક બનતો જાય છે.

હું તને પૂછું છું કે આ સૃષ્ટિને તું છે તેથી વધારે સુંદર ને સુખમય બનાવી શકે તેમ નથી ? સ્નેહ, સહકાર, સેવા ને શાંતિના સલિલસીંચનથી તેને સુધામય કરવામાં તું સફળ થઈ શકે તેમ નથી ? તે માટે તું પ્રયાસ પણ નથી કરી શકે તેમ ? તો પછી તું કેમ બેસી રહ્યો છે, ને એથીયે આગળ વધીને, ઈશ્વરને દોષ દઈ રહ્યો છે ?

ઈશ્વરે આ અવનીને આટલી બધી અમૃતમય, આટલી બધી અલૌકિક, અનેરી અને આટઆટલી આશીર્વાદરૂપ બનાવી છે; તો પછી તેં એને અમૃતમય, અલૌકિક, અનેરી અને આશીર્વાદરૂપ કેમ નથી રાખી, હે માનવ, તેં એને આશીર્વાદરૂપ કેમ નથી રાખી ?

- શ્રી યોગેશ્વરજી

* * *

ईश्वर ने इस सृष्टि को इतना अधिक अमृतमय, अलौकिक, अनोखा और आशीर्वादरूप बनाया है; फिर तुमने उसे अमृतमय, अलौकिक और आशीर्वादरूप क्यों नहीं रखा ? ओ मानव ! तुमने उसे आनंदमय क्यों नहीं रखा ?

ईश्वर के सनातन, सुंदर सर्जनो को तू दोष देता है; किन्तु तू अपने सर्जन का तो विचार कर, तेरे अपने हाथों से जो दुःख, दीनता, दरिद्रता और द्वेष की दुनिया खडी हुई है, उसका विचार तो कर ।

तू चाहे तो उसमें परिवर्तन का नवीन प्रवाह पैदा कर सकता है, तथा सुख, समृद्धि, शान्ति, स्नेह और संवाद की नयी सृष्टि रच सकता है । उसके बजाय तू ऐसे विपरीत और विकराल रूप से चलता है कि दुनिया के दुःखो में अभिवृद्धि होती रहती है; दुनिया ओर भी अधिक कंगाल और क्लेशकारक बनती जा रही है ।

मैं तुझसे पूछता हूँ कि इस सृष्टि को अधिक सुंदर और सुखमय नहीं बना सकता ? स्नेह, सहकार, सेवा और शान्ति के सलिल-सिंचन से इसे सुधामय करने में सफल नहीं बन सकता ? उसके लिए प्रयत्न भी नहीं कर सकता ? और अगर कर सकता है तो फिर क्यों बैठा है और क्यों ईश्वर को दोष दे रहा है ?

ईश्वरने इस अवनि को इतना अधिक अमृतमय, इतना अलौकिक, अनोखा और आशीर्वादरूप बनाया है; फिर भी तुमने उसे अमृतमय, अलौकिक, अनोखा और आशीर्वादरूप क्यों नहीं रखा ? ओ मानव, उसे आशीर्वादरूप क्यों नहीं रखा ?

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

He is poor who does not feel content.
- Japanese Proverb

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.