અંત નથી આવવાનો

સુખનો સનાતન વરસાદ વરસાવો કે દુ:ખના દાવાનલનું દાન દો; તમારે માટેના મારા અનુરાગનો, આદર ને વિશ્વાસનો, અંત કદી પણ નથી આવવાનો.

આનંદના અમીમય અર્ણવમાં અવગાહનનો અલૌકિક અવસર આપો કે શોકની સૂકી સરિતામાં સદાને સારુ સ્નાન કરવો; તમારે માટેના મારા અનુરાગનો, આદર ને વિશ્વાસનો, અંત કદી પણ નથી આવવાનો.

શાંતિના સુમધુર, સુવાસિત સુમનની મનહર માળા પહેરાવો કે અશાંતિના અંચલથી અંતરને અધિકાધિક આવૃત્ત કરો; તમારા માટેના મારા અનુરાગનો, આદર ને વિશ્વાસનો, અંત કદી પણ નથી આવવાનો.

માનના માદક મધુનું પાન કરાવો કે અપમાનની અનંત એવી અંજલી આપો; સફળતાના સ્વયંવરમાં સફળતા સાથે શામેલ કરો કે નિષ્ફળતાના નિરાશાજનક નાટકનો નટ થવાનો ઉપહાર ધરો; સંપત્તિના સ્વર્ગીય સુરાપાનનું સુખ દો કે વિપત્તિના વેદનામય વડવાનલ વ્યાકુલ કરો; તમારે માટેના મારા અનુરાગનો, આદર ને વિશ્વાસનો, અંત કદી પણ નથી આવવાનો.

કેમ કે એમાં બદલાની આશા નથી, ગણતરીની અભિલાષા નથી, ને વ્યવસાયની અભીપ્સા નથી. એની આગળ અને પાછળ એક જ પ્રેરણાત્મક મંત્ર છે, પ્રેમ, અથવા બીજી ભાષામાં કહેવું હોય તો કહો કે કર્તવ્ય.

એટલે જ કહું છું કે ગમે તે સ્થળ, સ્થિતિ કે સમયમાં પણ, તમારે માટેના મારા અનુરાગનો, આદર ને વિશ્વાસનો, અંત કદી પણ નથી આવવાનો.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

*  *  *

सुख की सनातन वर्षा बरसाओ या दुःख के दावानल से दग्ध करो; आपके प्रति मेरे अनुराग का, आदर और विश्वास का अंत कभी भी नहीं होगा ।

आनंद के अमीमय अर्णव में अवगाहन का अलौकिक अवसर दो अथवा शोक की सूखी सरिता में सदा के लिये संतप्त करते रहो; आपके प्रति मेरे अनुराग का, आदर और विश्वास का अंत कभी भी नहीं होगा ।

शांति की सुमधुर सुवासित सुमन की मनोहर माला पहनाओ अथवा अशांति के अंचल से अंतर को अधिकाधिक आवृत करो; आपके प्रति मेरे अनुराग का, आदर और विश्वास का अंत कभी भी नहीं होगा ।

मान के मादक मधु का पान कराओ अथवा अपमान की अनंत अंजलियाँ प्रदान करो; सफलता के स्वयंवर में सफलता के सहित शामिल करो अथवा निष्फलता के निराशाजनक नट बनने का उपहार धरो; संपत्ति के स्वर्गीय सुरापान के सुख का दान करो या विपत्ति के वेदनामय वड़वानल से व्याकुल करो; आपके लिये मेरे अनुराग का, आदर और विश्वास का अन्त कभी भी नहीं होगा ।

क्योंकि उसमें बदले की आशा नहीं, गिनती की अभिलाषा नहीं और व्यवसाय की अभीप्सा भी नहीं । उसके आगे और पीछे एक ही प्रेरणात्मक मंत्र है – प्रेम, अथवा दूसरी भाषा में कहना हो तो कहो कि कर्तव्य । इसलिये कहता हूँ कि, किसी भी स्थल, स्थिति और समय में भी, आपके प्रति मेरे अनुराग का, आदर और विश्वास का अंत कभी भी नहीं होगा ।

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

God looks at the clean hands, not the full ones.
- Publilius Syrus

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.