એક જ હાથનું છેટું

એક અપરિચિત એવાં આવાસમાં હજાર હાથ ઊંડે સુવર્ણ ને મોતીની માળાઓ ને સોનામહોર દાટેલી હતી. બે મિત્રોને એની ખબર પડી. એ એમને કાઢવા તૈયાર થયા. હથિયાર ને બીજી સામગ્રીથી સજ્જ થઈને તેઓ અંધારિયા એકાકી આવાસમાં આવી પહોચ્યા.

એક મિત્રે એ સ્થળમાં ખોદવા માંડ્યું. પ્રખર પરિશ્રમ પછી એણે નવસો ને નવ્વાણું હાથ સુધી ખોદી કાઢ્યું; પરંતુ કાંઈ જ ના મળતા એ હતાશ થયો. ભગ્નહૃદયે એણે પોતાના હથિયાર મુકી દીધા.

બીજા મિત્રે કહ્યું : હતાશ શા માટે થાય છે ? તારે ને નસીબને, સંભવ છે કે, એક જ હાથનું છેટું હશે. પરંતુ એનું મન આગળના પુરુષાર્થ માટે ના માન્યું

બીજા મિત્રે તે પછી એક જ હાથ વધારે ખોદ્યું, ને દાટેલો ભંડાર હાથ કર્યો.


- શ્રી યોગેશ્વરજી

*  *  *

एक अपिरिचत आवास में एक सहस्त्र हाथ की गहराई में, स्वर्ण और मोती की मालाएँ तथा स्वर्ण-मुद्राएँ गड़ी हुई थीं । दो मित्रों को उसका पता चला । वे उन्हें निकालने को तैयार हुए । हथियार और अन्य सामग्री से सजकर वे उस अंधेरे एकाकी अज्ञात आवास में आ पहूँचे ।

एक मित्रने उस स्थान में खोदना प्रारंभ किया । कठिन परिश्रम के बाद उसने नौ सो निन्यानवे हाथ खोद लिया, किन्तु कुछ भी नहीं मिलने पर वह हताश हो गया । भग्न हृदय से उसने अपने हथियार छोड़ दिये ।

दूसरे मित्रने कहा – ‘हताश किस लिये होता है ? संभव है, तुझमें और तेरे भाग्य में एक ही हाथ का अंतर हो ।’

किन्तु उसका मन अधिक पुरुषार्थ के लिये नहीं माना । दूसरे मित्र ने बाद में एक ही हाथ अधिक खोदा और गड़ा हुआ भंडार हस्तगत किया ।

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

In just two days, tomorrow will be yesterday.
- Anonymous

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.