મધઝરતું મુખ

તમારું મધ ઝરતું મુખ મારી આંખ આગળ દિવસ ને રાત ઉભું રહે છે,
ને મારા મનને ઉત્સવના ઉલ્લાસથી ભરી દે છે.

કેમ કરીને કહી બતાવું
કે મારા અંતરમાં તમારે માટે કેટકેટલો ઉમંગ ને પ્રેમ ઉછાળા મારે છે !
મારું રોમેરોમ તમારા પ્રેમની ક્યારી બનીને પાવન થયું છે,
ને અંતરે તમારે માટે કાયમનું આસન તૈયાર કર્યું છે.

તમારી આંખમાં જે અમૃત છે તેની જોડી જગતમાં જડે તેમ નથી.
તેના અખંડ ધ્યાનમાં ડૂબી જાઉં છું
ત્યારે જીવનમાં નવા અવતારના એક અનેરા અધ્યાયનો ઉમેરો થાય છે.
પતિતને પણ પાવન કરનારી ને તારનારી એ આંખ
કેટલી બધી અલૌકિક ને આશીર્વાદરૂપ છે તે કોણ કહી શકે ?
એનાથી મંડિત થયેલું તમારું મુખ મારી આગળ ઉભું રહે છે,
ત્યારે મારા સરખો સંપત્તિવાન આ સંસારમાં બીજો કોઈ જ નથી એની મને ખાતરી થાય છે,
ને મારો પ્રાણ પરમાનંદના પાવન પ્રવાહમાં પલટાઈને વહેવા માંડે છે.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

The flower which is single need not envy the thorns that are numerous.
- Rabindranath Tagore

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.