શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ

Chapter 4, Verse 21

अजात इत्येवं कश्चिद्भीरुः प्रपद्यते ।
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥२१॥

ajata ityevam kaschidbhiruh prapadyate ।
rudra yatte daksinam mukham
tena mam pahi nityam ॥ 21॥

રુદ્ર ! તમે છો સદા અજન્મા, તેથી ચાહો તો જનને,
જન્મમૃત્યુથી મુક્ત કરી દો, સ્વાભાવિક એ છે તમને;
તેથી ભીત થયેલા જન તે શરણ તમારી આવે છે,
મનેય શરણ લઈ લો આજે મંગલ રૂપ બતાવીને,
ભયથી મુક્ત કરી દો મુજને રૂપ તમારું બતાવીને. ॥૨૧॥

અર્થઃ

રુદ્ર - હે રુદ્ર !
અજાતઃ - તમે અજન્મા છો
ઇતિ એવમ્ - એવું સમજીને
કશ્ચિત્ - કોઇ
ભીરુઃ - જન્મમરણ કે સંસારથી ગભરાયેલો જીવ
પ્રપદ્યતે - તમારું શરણ લે છે.
તે - તમારું
યત્ - જે
દક્ષિણમ્ - કલ્યાણમય
મુખમ્ - મુખમંડળ છે.
તેન - તેની દ્વારા
નિત્યમ્ - સદા
મામ્ પાહિ - મારી રક્ષા કરો.

ભાવાર્થઃ

જે જન્મમરણને આધીન, અલ્પ અને સંસારગ્રસ્ત છે તે બીજા જીવોની રક્ષા કેવી રીતે કરી શકે ? પરમાત્મા અજન્મા અને પૂર્ણ તથા સર્વસમર્થ હોવાથી શરણાગતની રક્ષા સારી રીતે કરી શકે છે અને કરે છે. એ સદા મંગલમય હોવાથી બીજાનું મંગલ કરે છે. એટલા માટે એમની પ્રાર્થના કરતાં કહેવામાં આવે છે કે હે પ્રભુ ! હે સર્વસંહારક રુદ્ર ! મેં તમારું શરણ લીધું છે. તમારી સંહારક શક્તિનો પ્રયોગ કરીને મારી નિર્બળતા, અશાંતિ અને અવિદ્યાનો નાશ કરો અને સંસારના વિષયોમાંથી મારી રક્ષા કરીને મારું સર્વપ્રકારે કલ્યાણ કરી દો.

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.