સ્મૃતિ

ચાર માસ પહેલા તો તમે જીવન જીવતાં
હતાં સ્વસ્થ પ્રસન્ના ને પલાળી નિજ પ્રીતમાં
રહેલાં સર્વને માતા બની સ્નેહાળ સર્વનાં
ત્રણ માસ પહેલાં ને સમાધિસ્થ થઈ ગયાં.

કાળચક્ર ત્વરાથી જે ચાલે છેક પુરાતન
વરસોની કરી દે તે કથા સત્ય સનાતન.
કથાકાર નવા આવે રહી જાય છતાં કથા,
પલટાય ભલે પાત્રો પલટાય નહીં વ્યથા.

વીતે દિવસ ને વીતે મહિના વરસો વળી
છતાંયે ચંદ્રિકાકેરી ચારુતા ના ઘટે જરી
તમારી સ્મૃતિયે એવી રીતે નિત્ય નવી રહી
વધશે કાળની સાથે કરમાશે કદી નહીં.

અજરામર એમાંથી પામીને પ્રાણ પ્રેરણા
લોહને પલટી દેશે વિના કિલ્મિષ હેમમાં.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Comments  

0 #1 Chandrika Kandhari 2011-02-02 17:49
Very thoughtful lines.

Today's Quote

Resentment is like taking poison and hoping the other person dies.
- St. Augustine

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.