નીચેથી જ ઉપર

પર્વત પર પહોંચેલાને પેખીને
પર્વતની પ્રશાંત તળેટીએ ઊભેલા વિચારે ચઢે છે :
કેવી રીતે આ બધા ઉપર પહોંચી ગયા,
કેટલે બધે ઉપર પહોંચી ગયા;
આપણે તો એકદમ નીચે છીએ.

ત્યાં તો
એમનામાંના એકાદનો અંતરાત્મા કહે છે—
એ બધાય એક દિવસ નીચે હતા,
આવી રીતે જ નીચે હતા,
આપણી પેઠે જ નીચે હતા.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Today's Quote

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.
- Rabindranath Tagore

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.