જીવનની વીણા

જીવનની મધુમયી, જીવનપ્રદાયિની વીણા છે.
એને લઈને ઉપર ને નીચે,
પૂર્વ ને પશ્ચિમ, ઉત્તર ને દક્ષિણ,
ઈચ્છાનુસાર બધે જ
અકુંઠિત ગતિથી ફરું છું;
ન જાણે કેટલાય કલ્પોથી ફરું છું.

જીવનની વહાલભરી વેદનાછલેલી વીણા છે.
એથી ડોલું છું, ડોલાવું છું,
રસ ભરું છું, રસ ધરું છું,
જીવન લહું છું, જીવન બનું છું.

આત્મસંતોષ એટલો અવશ્ય છે—
એ જેની છે એના જ જયગાનથી ઝંકૃત કરું છું.

જીવનની
જડમાં જીવન જગાવનારી
મૃતને અમૃત બનાવનારી વીણા છે.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

Today's Quote

Change your thoughts and you change your world.
- Norman Vincent Peale

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.