અવધૂ મેરા મન મતવારા

અવધૂ મેરા મન મતિવારા (સ્વર - શુભા મુદગલ)

MP3 Audio

અવધૂ મેરા મન મતવારા (૨)
ઉનમનિ ચઢા ગગન રસ પીવૈ, ત્રિભુવન ભયા ઉજિયારા… અવઘૂ મેરા

ગુડકર જ્ઞાન ધ્યાન કર મહુવા, ભવ ભાઠી કરિ ભારા,
સુષમન નાડી સહજ સમાની, પીવૈ પીવન હારા… અવધૂ મેરા

દોઈ પુર જોરિ ચિનગારી ભાઠી, ચુવા મહારસ ભારી,
કામ ક્રોધ દોઈ કિયા બનીતા, છૂટી ગઈ સંસારી… અવધૂ મેરા

સુનિ મંડલમૈં મંદલા બાજૈ, તહાં મેરા મન નાચૈ,
ગુરૂપ્રસાદિ અમૃતફલ પાયા, સહજ સુષમના કાછૈ… અવધૂ મેરા

પૂરા મિલા તબૈ સુખ ઉપજ્યૌ, તન કી તપન બુઝાની,
કહૈ કબીર ભવબંધન છૂટે, જ્યોતિ હિ જ્યોતિ સમાની… અવધૂ મેરા

- સંત કબીર

English

avadhoo mera man matavara .
unamani chadha gagan ras pivai, tribhuvan bhaya ujiyara ... avadhoo

gudakar gyan dhyan kar mahuva, bhav bhathi kari bhara,
sushaman nadi sahaj samani, pivai pivanahara ... avadhoo

doi pur jori chinagari bhathi, chuva maharas bhari,
kam krodh doee kiya banita, chhuti gaee sansari ... avadhoo

suni mandal main mandala bajai, tahan mera man nachai,
guruprasadi amritafal paya, sahaj sushamana kachhai ... avadhoo

poora mila tabai sukh upajyo, tan kee tapan bujhani,
kahe Kabir bhavabandhan chhoote, jyoti hi jyoti samani ... avadhoo

Hindi

अवधू मेरा मन मतवारा ।
उनमनि चढा गगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा ... अवधू

गुडकर ज्ञान ध्यान कर महुवा, भव भाठी करी भारा,
सुषमन नाडी सहज समानी, पीवै पीवनहारा ... अवधू

दोइ पुर जोरि चिनगारी भाठी, चुवा महारस भारी,
काम क्रोध दोई किया बनीता, छुटी गई संसारी ... अवधू

सुनि मंडल मैं मंदला बाजै, तहाँ मेरा मन नाचै,
गुरुप्रसादी अमृतफल पाया, सहज सुषमना काछै ... अवधू

पूरा मिला तबै सुख उपज्यो, तन की तपन बुझानी,
कहे कबीर भवबंधन छूटे, ज्योति ही ज्योति समानी ... अवधू

Today's Quote

A lie sprints. but truth has endurance.
- Anonymous
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.