અમાસની અંધારી રાતે

અમાસની અંધારી રાતે, અર્ણવ પરના એકાકી આવાસમાં, આપણી આંખ એક થઈ. તમારું તેજોમય, મધુર મુખ દેખીને મારો પ્રાણ પ્રસન્નતાથી પુલકિત થયો ને નાચી ઊઠ્યો. કરોડો કવિ એકઠા મળે તો પણ, તમારી કાયાની કમનીયતાની કવિતા કરી ના શકે; તો હું તો તેનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકું ?

આપણા અમીમય આલિંગનમાં અંતરે એકતાના આલાપ છોડ્યા, ત્યારે મેં તમને પ્રેમથી પરિપ્લાવિત થઈને પૂછ્યું; તમે મને ચાહો છો ? ખરેખર તમારો ગણો છો ?

તમે કાંઈ બોલ્યા નહિ, ત્યારે મેં ફરીવાર પૂછ્યું, ત્યારે તમારે મોઢે શરમના શેરડા ફરી વળ્યા. તમારા મધુમય મુખને મારી છાતીમાં સંતાડી દઈને, તમે મને વાણીમાં વ્યક્ત ના કરી શકાય, છતાં વાણીથી પણ વધારે વિશદતાથી ને વિસ્તારથી સમજી શકાય, એવો પ્રત્યુત્તર પૂરો પાડ્યો.

તમારી આંખમાંથી અંતર જાણે ઉમટી પડ્યું, ને મારી છાતી દ્વારા પ્રાણને પલાળીને કહેવા માડ્યું; તમે કહો તો ખરા કે તમારા વિના બીજા કોને ચાહું ? બીજું કોઈયે ચાહવા જેવું છે ખરું ? તમારા વિના બીજા કોને ચાહું ?

અમાસની અંધારી રાતે, અર્ણવ પરના એકાકી આવાસમાં એ રીતે જે વહાલની વર્ષા થઈ, તે મારા સમસ્ત જીવનમાં સુખની સૃષ્ટિ સર્જી ગઈ; જીવનમાં કાંઈક જીવવા જેવું ભરી ગઈ !

અમાસની અંધારી રાત મારે માટે પ્રેરક પૂર્ણિમા થઈ.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

*  *  *

अमावस की अँधेरी रात को, अर्णव-तट के एकाकी आवास में हमारी आँखे एक हुई । आपके तेजोमय मधुर मुख को देखकर मेरा प्राण प्रसन्नता से पुलकित बनकर नाच उठा । करोड़ों कवि इकट्ठे मिलें तो भी, आपकी काया की कमनीयता की कविता नहीं कर सकते; फिर मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ ।

आपके अमीमय आलिंगन से अंतर एकता के आलाप से आप्लावित बना । मैंने आपको प्रेम से परिप्लावित बनकर पूछा - ‘आप मुझे चाहते हैं ? सचमुच अपना मानते हैं ?’

आप निरुत्तर रहे । मैंने पुनः पूछा तो आपके मुख पर संकोच छा गया । आपके मधुमय मुख को मेरे हृदय पर रखकर आपने मुझे वाणी से अव्यक्त फिर भी वाणी से भी अधिक विशदता और विस्तार से समझ में आनेवाला प्रत्युत्तर दिया ।

आपकी आँखोंमें से अंतर मानो उमड़ पडा और कहने लगा - ‘आपके अलावा अन्य किसे चाहूँ ? दूसरा कोई भी चाहने योग्य है क्या ? आपके सिवा और किसे चाहूँ ?’

अमावस की अँधेरी रात में, अर्णव-तट के एकाकी आवास में, जो प्रेम की वर्षा हुई, वह समस्त जीवन में सुख की सृष्टि कर गयी; जीवन में कुछ जीने लायक भर गई ।

अमावस की अँधेरी रात मेरे लिये प्रेरक पूर्णिमा हुई ।

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

“Let me light my lamp", says the star, "And never debate if it will help to remove the darkness.”
- Rabindranath Tagore

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.