સંગીતબિંદુ

આકાશના અંતરને એકાએક કોણ જાણે શું થયું કે સૂર્યનો પ્રકાશ એની અંદર છૂપાઈ ગયો, ને ખરે બપોરે સમી સાંજનો દેખાવ ઉપસ્થિત થયો.

વાદળની વિશાળ સેના એના પર એકઠી થઈ ગઈ; ગડગડાટ શરૂ થયા; ને ચપલ ચિત્તની ચપલા ચારે તરફ ચમકવા માંડી. આકાશના અંતરને એકાએક કોણ જાણે શું થયું કે પૂનમને ઠેકાણે અમાસની સૃષ્ટિ થઈ !

વરસાદની ધારા ધરતી પર એના સ્નેહ સંદેશ સાથે ઢળવા લાગી ને ધરતી એ અનુરાગથી આનંદિત થઈ. એના અંતરસ્તલમાં વસંત જાગી ને વહાલની વેણુ વાગી. આકાશનાં અંતરને એકાએક કોણ જાણે શું થયું કે એના અણુએ અણુમાં આજે આહલાદક વીણા વાગી.

તમને જોઈને પણ એ જ રીતે મારા અંતરઆકાશમાં વહાલના વાદળ ઉમટી પડ્યાં છે ને વરસાદ શરૂ થયો છે. એના અણુએ અણુમાં અમૃતમયી વીણા વાગી છે ને વસંત જાગી છે. તમારા દર્શનથી એ જ રીતે મારા જીવનમાં વસંત જાગી છે.

મારી કવિતા એ એનો આછોપાતળો આભાસ છે; એના છૂટાંછવાયા સંગીતબિંદુ છે.

- શ્રી યોગેશ્વરજી

*  *  *

आकाश के अंतर को एकाएक न जाने क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश उसके अंदर छिप गया और भरी दोपहरी में संध्या का दृश्य उपस्थित हो गया !

बादल की विशाल सेना उस पर इकट्ठी हो गयी, गडगड़ाहट का प्रारंभ हुआ, चपल चित्त की चपला चारों तरफ चमकने लगी । आकाश के अंतर को एकाएक न जाने क्या हुआ कि पूनम के स्थान पर अमावस की सृष्टि हुई ।

वर्षा की धारा अपने स्नेह संदेश के साथ धरती पर ढलने लगी । धरती उस अनुराग से आनंदित बनी । उसके अंतःस्तल में वसंत जाग उठा; प्रेम की वेणु बज उठी । आकाश के अंतर को एकाएक न जाने क्या हुआ जिससे उसके अणु-अणु में आज आह्लादक सितार झनझना उठा ।

आपको देखकर भी मेरे अंतराकाश में उसी तरह स्नेह के बादल उमड पडे हैं और वर्षा का आरंभ हुआ है । उसके अणु-अणु में अमृतमयी वीणा बज उठी है, वसंत जाग उठा है । आपके दर्शन से उसी प्रकार मेरे जीवन में वसंत जाग उठा है ।

मेरी कविता उसका अल्पाभास मात्र है; उसके अस्त-व्यस्त संगीत-बिंदु है ।

Add comment

Security code
Refresh

Today's Quote

Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting a few drops on yourself.
- Anonymous

prabhu-handwriting

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.